E računovodstvo

E računovodstvo omogoča dostop do vaših poslovnih podatkov preko spleta

E oz. spletno računovodstvo je namenjeno vsem, ki želite ažurne informacije, hkrati pa stremite k temu, da bi znižali stroške poslovanja. E računovodstvo omogoča boljši pregled nad vašim poslovanjem in hitrejšo komunikacijo s poslovnimi partnerji. Preko spleta boste lahko z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom varno dostopali do svojih poslovnih podatkov in tako v vsakem trenutku pregledovali podatke in jih obdelovali po svojih željah in za svoje potrebe.
E računovodstvo vam omogoča hitrejšo izdelavo vašega poslovnega načrta in ostalih poročil. E računovodstvo pa vključuje tudi:

  • elektronsko oddajo obrazcev;
  • svetovanje preko elektronske pošte s področja računovodstva in davčne zakonodaje in
  • shranjevanje poslovne dokumentacije s pomočjo skenerja – poslovna dokumentacija, npr. pogodba za vodenje računovodstva, je tako shranjena v elektronski obliki in hkrati služi kot elektronski arhiv izvirnih vsebin ter nam omogoča lažje komuniciranje z vami.

Enostavno knjigovodstvo za samostojne podjetnike

Za enostavno knjigovodstvo se lahko odločajo samo samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost. Vendar pa morajo za enostavno knjigovodstvo izpolnjevati še nekatere pogoje. Če se ne morete odločiti, ali je enostavno knjigovodstvo primerno za vas, potem je najbolje, da za nasvet povprašate računovodski servis Računovodska točka, kjer vam bomo zelo natančno razložili, katere so še preostale prednosti in slabosti.
Kakšna je razlika med enostavnim in dvostavnim vodenjem poslovnih knjig? Pri enostavnem se poslovni dogodki knjižijo le enkrat, kar ne zagotavlja tako natančnega spremljanja poslovnih dogodkov, kot pri dvostavnem, kjer se poslovni dogodki knjižijo dvakrat.

E računovodstvo

Računovodstvo za društva nekoliko bolj specifično

Ker so bila društva ustanovljena z namenom, da bi uresničevala skupne interese in cilje članov društva, je finančno poslovanje pogosto drugotnega pomena, zato je računovodstvo za društva včasih kar malo zanemarjeno. Po letu 2007 pa so se z zakonom o društvih in novimi računovodskimi standardi zgodile spremembe, ki določajo posebnosti v računovodstvu in vodenju poslovnih knjig v društvih. Novi predpisi narekujejo, da računovodstvo za društva ločeno vodi podatke za pridobitno dejavnost in nepridobitno dejavnost društev, odgovornost za pravilno knjiženje poslovnih dogodkov pa nosi predsednik društva.
Računovodstvo za društva poteka po načelu dvostavnega knjigovodstva, prirejenega za potrebe društva, lahko pa se za vodenje poslovnih knjig uporabi tudi enostavno knjigovodstvo, če zadošča merilom. V tem primeru vodi društvo le knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik), preostale podatke za letno poročilo pa zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo.

Iščete strokovno, ažurno in ugodno e računovodstvo za društva? Potem je Računovodska točka prava izbira za vas. Obiščite nas.

OBJAVE NA BLOGU

 

OSNOVNI PODATKI

TRGOFON, trgovina in storitve, d.o.o.
Kranjčeva 20, 1000 Ljubljana
Telefon: 041 601 697

Zakoniti zastopniki

  • Bori Štibernik - Direktorica
  • Aleš Štibernik - Lastnik podjetja