Cenik

Cenik računovodskih storitev – cene odvisne od dejansko opravljene storitve

Cenik računovodskih storitev običajno oblikuje samo mesečno pavšalno ceno, ki pa vas lahko včasih tudi zavede, da boste skozi celo leto plačali precej več, kot je bilo dejansko opravljenega. Če ne želite plačevati za neopravljene računovodske storitve, vas vabimo, da izberite računovodstvo Računovodska točka. Naš cenik računovodskih storitev v pavšalnih zneskih vsebuje cene za računovodske storitve, ki upoštevajo dejansko realizirano delo. Cena se redno spremlja in se ob morebitnem povišanju ali zmanjšanju obsega del tudi med letom ustrezno prilagodi. Okvirne cene mesečnih računovodskih storitev so odvisne od vrste in obsega storitve, ki jo podjetje opravlja in načina poslovanja oziroma ureditve poslovnih procesov.
Naš cenik računovodskih storitev vam lahko ponudi nižje cene, saj je cena računovodskih storitev odvisna tudi od hitrosti opravljenega dela.

Računovodski standardi za dobro in pravilno računovodenje

Za dobro računovodenje in pravilne računovodske informacije je treba upoštevati vsa pravila in zakone, ki so trenutno v veljavi. Računovodski standardi so izpeljava računovodskih načel o metodah zajemanja in obdelovanja računovodskih podatkov, oblikovanja računovodskih informacij ter predstavljanja in shranjevanja računovodskih podatkov in informacij. Mednarodni računovodski standardi in slovenski predpisi se lahko spreminjajo, zato je spremljanje pravil za računovodske in knjigovodske storitve za laike pogosto pretežka naloga. Zato vam svetujemo, da računovodenje in vse knjigovodske storitve prepustite našemu izkušenemu računovodskemu servisu, ki so mu računovodski standardi dobro poznani, saj vse leto pozorno in skrbno spremljamo novosti davčne zakonodaje. Naši zaposleni se tudi redno udeležujejo izobraževanj.
S 1. januarjem 2016 so v Sloveniji v veljavo vstopili novi Slovenski računovodski standardi, ki so tokrat povsem samostojni in se ne sklicujejo več na mednarodne standarde računovodskega poročanja. Kar pomeni, da jih ne bo treba več tako pogosto spreminjati, kot smo morali to do sedaj početi zaradi stalnega spreminja ter dopolnjevanja mednarodnih standardov.

cenik racunovodskih storitev1

Cenik računovodskih storitev – računovodski izkazi in računovodsko predračunavanje, nadziranje in analiziranje

Namen računovodskega poročanja je dajati informacije o finančnem položaju in uspešnosti družb, ki so koristne pri odločanju širokega kroga uporabnikov. Računovodske informacije uporabnikom morajo biti razumljive, bistvene, zanesljive in primerljive. Zanesljivost informacij je zagotovljena , če ne vsebujejo pomembnih napak in pristranskih stališč, za kar odlično poskrbi dober računovodski servis Računovodska točka.
Računovodski izkazi so zapisi dogodkov, ki so se zgodili v preteklosti in so povzeti v različnih obrazcih in poročilih. Najpomembnejša računovodska izkaza, ki ju prikazujemo v javnih bazah, sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. Ker omenjeni poročili ne zadovoljujeta splošnih potreb večine uporabnikov je potrebno dodati pojasnila in dodatna poročila kar zagotavlja dodatne podatke in informacije.
Računovodsko predračunavanje je v glavnem namenjeno notranjim potrebam družbe.
Sleherna družba naj bi imela pred začetkom poslovnega leta sestavljene predračunske izkaze (izkaz poslovnega izida,bilanco stanja in nekateri tudi izkaz denarnih tokov in gibanja kapitala). Računovodska točka lahko pomaga priskrbeti, da so omenjeni predračunski računovodski izkazi sestavljeni s potrebno skrbnostjo in da so uporabljene vse metode po katerih računovodstvo sestavlja obračunska računovodska poročila oziroma računovodske izkaze.
Računovodski nadzor oziroma računovodsko nadziranje je odločevalno področje nalog za presojanje pravilnosti načrtovanja, pripravljanja izvajanja in izvajanja s stališč tistih, ki odločajo, pa tudi odstranjevanje pri tem ugotovljenih nepravilnosti. Računovodsko nadziranje pa je sprotno preverjanje računovodskih podatkov in informacij ter je sestavni del računovodenja. V Slovenij SRS 28 strokovno predstavlja pomen računovodskega nadziranja. Po tem standardu nadziranje obsega; obseg pridobivanja podatkov ki se potem vključijo v knjigovodenje ali računovodsko predračunavanje, ter njihovega obdelovanja in proučevanja pa tudi sestavljanja računovodskih poročil o načrtovanih in uresničenih poslovnih procesih in stanjih. Povečuje zanesljivost računovodskih informacij. Računovodsko nadziranje se izvaja kot računovodsko kontroliranje podatkov ob njihovem vnosu in med obdelovanjem.
Računovodsko analiziranje je računovodsko presojanje kakovosti pojavov in računovodskih podatkov o njih.

Iščete nov ali boljši ter učinkovitejši računovodski servis, ki nudi ugodne cene računovodskih storitev, npr. računovodski izkazi? Obiščite Računovodsko točko in preverite naš cenik računovodskih storitev. Cene smo prilagodili vsem potrebam, zmožnostim in velikostim podjetij. Cenik računovodskih storitev vam lahko tudi pošljemo.
Vabljeni.

Cenik paketov je prilagojen za običajne potrebe mikro in malih podjetij.

Če pripravljeni cenovni paketi pravilno ne odražajo vaših zahtev po obsegu storitev, smo vam pripravili enostaven vprašalnik (gumb PONUDBA), ki vsebinsko zadostuje za pripravo natančne ponudbe naših storitev. Ponudbo boste prejeli še isti dan.

POPOLDANSKI S.P.
normiranec
€35/mesečno – v ceni ni zajet DDV

V ceno je vključeno:

 • Knjiženje v glavno knjigo in saldakonte
  do 10 dokumentov mesečno
  (prejeti in izdani računi ter  potni nalogi)
 • Izdelava in oddaja zaključnih poročil (davčni obračun)
 • Knjiženje transakcijskega računa in vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • Obračun pavšalnih prispevkov zasebnika za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje
 • Osnovno računovodsko-davčno svetovanje ozr. odgovarjanje na vprašanja preko e-pošte in telefona.
 • Obveščanje o računovodsko davčnih novostih pomembnih za vašo dejavnost
 • Vodenje knjige osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • Pisarniški material in drugi stroški
MIKRO S.P.
nezavezanec za DDV
€45,00/mesečno – v ceni ni zajet DDV

V ceno je vključeno:

 • Knjiženje v glavno knjigo in saldakonte
  do 10 dokumentov mesečno (prejeti in izdani računi ter potni nalogi)
 • Izdelava in oddaja zaključnih poročil
  (Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida, davčni obračun)
 • Knjiženje transakcijskega računa in vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • Obračun prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje
 • Osnovno računovodsko-davčno svetovanje ozr. odgovarjanje na vprašanja preko e-pošte in telefona.
 • Obveščanje o računovodsko davčnih novostih pomembnih za vašo dejavnost
 • Poročila in medletni poslovni izid na zahtevo
 • Vodenje knjige osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • Pisarniški material in drugi stroški
MIKRO družba
nezavezanec za DDV,
1 zaposlen
€50,00/mesečno – v ceni ni zajet DDV

V ceno je vključeno:

 • Knjiženje v glavno knjigo in saldakonte
  do 10 dokumentov mesečno
  (prejeti in izdani računi ter potni nalogi)
 • Izdelava in oddaja zaključnih poročil
  (Bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, davčni obračun), knjiženje, poročanje
 • Knjiženje transakcijskega računa in vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • Obračun izplačila po poslovodni pogodbi oziroma obračun osebnega dohodka, knjiženje, poročanje
 • Osnovno računovodsko-davčno svetovanje ozr. odgovarjanje na vprašanja preko e-pošte in telefona.
 • Obveščanje o računovodsko davčnih novostih pomembnih za vašo dejavnost
 • Poročila in medletni poslovni izid na zahtevo
 • Vodenje knjige osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • Pisarniški material in drugi stroški
MINI družba
zavezanec za DDV,
1 zaposlen, 15 dokumentov
€65,00/mesečno – v ceni ni zajet DDV

V ceno je vključeno:

 • Knjiženje v glavno knjigo in saldakonte
  do 15 dokumentov mesečno (prejeti in izdani računi ter potni nalogi)
 • Izdelava in oddaja zaključnih poročil
  (Bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, davčni obračun), knjiženje, poročanje
 • Knjiženje transakcijskega računa in vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • Obračun izplačila po poslovodni pogodbi ali plače, knjiženje, poročanje
 • Obračun DDV-ja (mesečno ali trimesečno), knjiženje, poročanje
 • Osnovno računovodsko-davčno svetovanje ozr. odgovarjanje na vprašanja preko e-pošte in telefona.
 • Obveščanje o računovodsko davčnih novostih pomembnih za vašo dejavnost
 • Poročila in medletni  poslovni izid na zahtevo
 • Vodenje knjige osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • Pisarniški material in drugi stroški

OBJAVE NA BLOGU

 

OSNOVNI PODATKI

TRGOFON, trgovina in storitve, d.o.o.
Kranjčeva 20, 1000 Ljubljana
Telefon: 041 601 697

Zakoniti zastopniki

 • Bori Štibernik - Direktorica
 • Aleš Štibernik - Lastnik podjetja