Vodenje poslovnih knjig

Vodenje poslovnih knjig obvezno tako za družbe kot podjetnike

Vodenje poslovnih knjig je po Zakonu o gospodarskih družbah obvezno tako za družbe kot podjetnike. Enkrat letno jih morajo zaključiti v skladu z zakonom in slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Podlago za knjiženje poslovnih dogodkov predstavlja knjigovodska listina, ki je tudi pisni dokaz o nastanku poslovnega dogodka.
Način vodenja poslovnih knjig je odvisen od velikosti podjetja. Ne glede na velikost morajo vsa podjetja voditi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in voditi temeljne poslovne knjige. Izjema so samostojni podjetniki, ki lahko izberejo sistem enostavnega knjigovodstva ali se odločijo za uveljavljanje normiranih odhodkov.

Vodenje računovodstva mnogi prepustijo računovodskim servisom

Pri raznih društvih in zavodih ter pri novih manjših podjetjih se velikokrat zgodi, da v prvem letu sami vodijo računovodstvo, ker mislijo, da pomoč v računovodstvu ni potrebna. Običajno imajo takšni primeri v ozadju dva razloga: varčevanje ali za zmotno predstavo, da je vodenje računovodstva preprosto. Vendar se že kmalu pokaže, da je pomoč v računovodstvu še kako potrebna, zato se obrnejo na računovodski servis. Nekateri mu prepustijo celotno vodenje računovodstva, nekateri pa ga najamejo le za manjšo pomoč v računovodstvu, kot je na primer vodenje poslovnih knjig.
Računovodska točka nudi kakovostno, zanesljivo, ažurno, predvsem pa ugodno računovodstvo v Ljubljani. Kot vaš partner in svetovalec pri poslovanju podjetja bomo poskrbeli, da bo vaše mikro in malo podjetje izpolnjevalo vse zakonske obveznosti na področju računovodstva.

Računovodsko svetovanje in vodenje

Enostavno vodenje poslovnih knjig – računovodstvo za samostojne podjetnike

Kot samostojni podjetnik se lahko ob registraciji podjetja odločite, da bo vaše vodenje poslovnih knjig potekalo po sistemu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva. Ali pa boste imeli t.i. status normiranca, kar pomeni, da v za ugotavljanje davčne osnove ni treba voditi poslovnih knjig, temveč le davčne evidence.
Vodenje računovodstva po sistemu enostavnega knjigovodstva se od dvostavnega razlikuje po tem, da se poslovni dogodki knjižijo le enkrat. Podatki v dvostavnem knjigovodstvu pa se praviloma urejajo dvojno – časovno in vsebinsko. Kakšna oblika se vam najbolj izplača, je odvisno predvsem od velikosti vašega podjetja in dinamike izdajanja računov. Če se ne morete odločiti, ali je za vas bolj primerno enostavno ali dvostavno vodenje poslovnih knjig, se lahko obrnete na naš računovodski servis. Zelo natančno vam bomo razložili, kakšne so prednosti in slabosti tako enega kot drugega načina knjigovodstva.

Pomoč v računovodstvu je lahko stroškovno bolj ugodna kot pa vodenje računovodstva v lastni režiji. Zato nikar ne odlašajte in se za pomoč v računovodstvu obrnite na Računovodsko točko. Obiščite nas.

OBJAVE NA BLOGU

 

OSNOVNI PODATKI

TRGOFON, trgovina in storitve, d.o.o.
Kranjčeva 20, 1000 Ljubljana
Telefon: 041 601 697

Zakoniti zastopniki

  • Bori Štibernik - Direktorica
  • Aleš Štibernik - Lastnik podjetja